Herkesin dilinde olan Obsesif-Kompulsif Aslında Nedir?

 

OBSESİF-KOMPULSİF (OKB) NEDİR?

Birçok insan belli zamanlarda evham,endişe ve takıntılara kapılabilir.Ancak çoğu kez gün içinde yaşadığımız bu duyguları günlük hayatımızı ve yaşamımızı etkilemeden başa çıkabiliriz.

Bazı durumlarda ise takıntı,evham ve endişe duyguları günlük hayatımızı,sosyal-günlük aktivitelerimizi ve yaşamımızı etkilemektedir.Başa çıkamadığımız bu duygu durumumuza ‘Obesif-Kompulsif Bozukluk(OKB)’ denilmektedir.

OKB ; Obsesyon takıntılı düşünce,fikir dürtü ile Kompulsiyon olarak bilinen yenileyen davranışlar ve zihinsel eylemleri içeren bir bozukluktur.

OBSESYON NEDİR?

Obsesyon engelleyemediğimiz ve zihnimizden uzaklaştıramadığımız takıntılı düşünceler,fikirler ve dürtülerdir.Kişinin izni dışında gerçekleşen duydu durumudur.Bu durum kişi tarafından da rahatsız ediciliği ve mantıkdışı olduğu bilinen davranışlardır ve yoğun sıkıntı,huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar.

KOMPULSİYON NEDİR?

Obsesyonların ortaya çıkardığı yoğun stres ve huzursuzluğu engellemek veya azaltmak için yapılan yenileyen davranış ve zihinsel eylemlerdir.

 

OKB BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaygın obsesyon belirtileri:

 • Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma
 • Başkasına zarar vermekten korkma
 • Hata yapmaktan korkma
 • Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma
 • Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma
 • Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı
 • Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı

Yaygın kompülsiyon belirtileri:

 • Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama
 • El sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetme
 • Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme
 • Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma
 • Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme
 • Belirli bir sıraya göre yemek yeme
 • Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma
 • Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama
 • İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı
 • Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme

Bunlar sadece ‘YAYGIN’ görülen belirtilerdir.

Herhangi bir şekilde takıntılı düşünce veya yineleyen davranışlarınız olduğunu farkederseniz profesyonel destek almanız süreci kolaylatacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir